Koroze a protikorozní ochrana

Certifikace pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany

CS Std 401 APC

Protože schopnosti, znalosti a zručnost osob, které vykonávají činnosti v oboru koroze a protikorozní ochrany mohou mít přímý vliv na životnost konstrukčních celků, jejich bezpečnost, ekologická rizika a na minimalizaci korozních ztrát, byl vypracován a schválen standard CS Std-401 APC. Tento standard APC stanovuje požadavky na způsobilost pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany. Způsobilost certifikovaného pracovníka zahrnuje teoretické a praktické znalosti v oboru koroze a protikorozní ochrany v rozsahu ve kterém činnost provádí, specifikuje, kontroluje a vyhodnocuje či posuzuje. Standard Std-401 APC byl vypracován na základě požadavků průmyslu a uživatelů průmyslových výrobků a na základě požadavků normativních dokumentů: ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 (Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob), ENV 12837:2000 – Paints and varnishes – Qualifi cation of inspectors for corrosion protection of steel structures by protective paint systems), NACE International Professional Recognition Programs.

Standard kvalifikace a certifikace pracovníků

 

Kontakty na školení

Specializace: KTK, KTG-C, KTG-M, KI :

Fakulta strojní ČVUT Praha: pan Ing. Jan Kudláček, Ph.D.
M: +420 605 868 932, E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Login

Notable clients

  • logo cez

Partners

  •  
  • Logo TDK web