apc-banner1

Cooperate with Experts

APC is an accredited certification body providing certification and qualification programs for technical personnel through a network of authorized training and testing centres.

APC is an accredited certification body providing certification and qualification programs for technical personnel through a network of authorized training and testing centres.


Accreditation professionalism guaranteed


Whom we have certified?

 • Nedestruktivní defektoskopie

  Std 101 APC (EN ISO 9712) Jakákoliv aplikace NDT zkoušení závisí na schopnostech osob, které je provádějí, a nebo jsou za ně odpovědni. K zajištění způsobilosti NDT pracovníků byl vypracován standard Std-101 APC. Povinnosti způsobilého NDT pracovníka vyžadují řádné teoretické a praktické znalosti NDT zkoušení, které provádí, specifikuje, kontroluje a vyhodnocuje. Standard byl vypracován na základě požadavků mezinárodních normativních dokumentů Read More
 • Nedestruktivní defektoskopie (Std 201 APC)

  Specifické činnosti NDT (Std 201 APC) Std 201 APC Kvalifikace a certifikace NDT personálu podle požadavků standardu Std-201 APC je určena pro pracovníky nedestruktivního zkoušení ve specifických činnostech NDT a oborech souvisejících, kteří se zabývají těmito činnostmi v průmyslových podmínkách. Kvalifikační a certifikační systém KCS 201 je přednostně určen pro revizní techniky a pracovníky technických kontrol. Standard Std-201 APC byl Read More
 • Nedestruktivní defektoskopie (Std 202 APC)

  Specifické činnosti NDT (Std 202 APC) Std 202 APC Kvalifikace a certifikace operátorů NDT podle požadavků standardu Std-202 APC je určena pro pracovníky nedestruktivního zkoušení ve specifické činnosti NDT pro měření tlouštěk ultrazvukovými tloušťkoměry (UTT).  Standard Std-202 APC byl vypracován na základě požadavků norem: ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 (Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob EN ISO/IEC 17024:2013). Read More
 • Schvalování NDT pracovníků podle směrnice pro tlaková zařízení PED

  Směrnice 2014/68/EU Nedestruktivní zkoušení nerozebíratelných spojů tlakových zařízení musí být prováděno náležitě kvalifikovanými pracovníky. Odsouhlasení NDT pracovníků podléhá ustanovení nařízení vlády č. 219/2016 .U tlakových zařízení kategorií III a IV musí být pracovníci odsouhlaseni nezávislou organizací uznanou podle nařízení vlády členským státem . APC je autorizováno ÚNMZ a současně notifikováno European Commission Directorate-General for Enterprise pro odsouhlasování NDT pracovníků v oblasti Read More
 • Koroze a protikorozní ochrana (CS Std 401 APC)

  Certifikace pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany CS Std 401 APC Protože schopnosti, znalosti a zručnost osob, které vykonávají činnosti v oboru koroze a protikorozní ochrany mohou mít přímý vliv na životnost konstrukčních celků, jejich bezpečnost, ekologická rizika a na minimalizaci korozních ztrát, byl vypracován a schválen standard CS Std-401 APC. Tento standard APC stanovuje požadavky na způsobilost pracovníků Read More
 • Tepelné zpracování kovů (CS Std 402 APC)

  Certifikace pracovníků v oboru tepelného zpracování kovů CS Std 402 APC Kvalifikace a certifikace osob podle standardu CS Std-402 APC zastřešuje schopnosti, znalosti, dovednosti a způsobilost pracovníků tepelného zpracování ve třech kvalifikačních stupních se zaměřením na strojírenství. Standard kvalifikace a certifikace pracovníků   Kontakty na školení Specializace: SP, KA, MT: ECOSOND s.r.o. : paní Ing. Alexandra MusilováT:+420 317 777 772-5, E: Read More
 • Auditorské činnosti

  ... v přípravě Read More
 • Nedestruktivní defektoskopie (Std 301 APC)

  Standard kvalifikace a certifikace pracovníků Read More
 • 1 Nedestruktivní defektoskopie
 • 2 Nedestruktivní defektoskopie (Std 201 APC)
 • 3 Nedestruktivní defektoskopie (Std 202 APC)
 • 4 Schvalování NDT pracovníků podle směrnice pro tlaková zařízení PED
 • 5 Koroze a protikorozní ochrana (CS Std 401 APC)
 • 6 Tepelné zpracování kovů (CS Std 402 APC)
 • 7 Metrologické činnosti
 • 8 Auditorské činnosti
 • 9 Nedestruktivní defektoskopie (Std 301 APC)

Latest news

Contact

Certifikační sdružení pro personál – APC, z.s.
Podnikatelská 545
190 11 Praha 9 - Běchovice
Česká Republika

more information...

Login

Notable clients

 • logo cez

Partners

 •  
 • ATG blue
 • ATG blue