Zkušební středisko APC

Zkušební středisko APC
Vedoucí zkušebního střediska: Ing. Jana Vrbová
Tel.: 246 061 398
Mobil: 733 507 779
Fax: 246 061 399
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
KCS + činnostmetody/funkce
101 ET, LT, AT, FT
301 (recert. zkoušky stupně 3) UT, MT, PT, MT, RT, ET
401 KTK, KTG- C, M, KI

Organizace zkoušky

Termíny zkoušek jsou vypisovány při počtu nejméně čtyř přihlášených uchazečů. Zkoušky se organizují zpravidla po zakončení kurzů školení ve schválených (pověřených) střediscích APC.
Termíny zkoušek se dozvíte aktuálně z našeho webu - aktuality.
Individuální požadavky je nutné domluvit předem s vedoucí zkušebního střediska.

Zkouška se řídí zkušebním řádem, který podepíše každý uchazeč o zkoušce před její zahájením.

Přihláška

Po vypsání termínu zkoušky Vám bude zasána k vyplnění přihláška, tuto naskenujte a zašlete zpět elektronicku poštou na výše uvedený e-mail. Originál přihlášky pak zašlete na adresu sídla APC.

Cena zkoušky a fakturace

Cena za zkoušku se řídí platným ceníkem kvalifikačních zkoušek. Faktura za zkoušku Vám bude zaslána ihned po vykonání zkoušky.

Zpráva o zkoušce

Po zaplacení faktury za provedenou zkoušku Vám bude zaslána zpráva o výsledku zkoušky.

Tato zpráva je pouhým sdělením o výsledku zkoušky. Zpráva o výsledku zkoušky není dokumentem o potvrzené kvalifikaci, tj. není považována za certifikát.

Certifikát na základě Vaší žádosti, po splnění ostatních náležitostí a zaplacení stanovené ceny, vystaví CO APC. Žádost o certifikaci lze podat on-line nebo si ji stáhnout na webu a zaslat vyplněnou poštou.

Zkoušky APC

APC zabezpečuje kvalifikační zkoušky v těchto systémech a jejich metodách a funkcích:

KCS 101 APC  - dle EN ISO 9712 – ET1, ET2, AT2, AT3, FT2, LT2

Metoda ET (vířivé proudy), stupeň 1

Zkušební místo: Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 - Běchovice
Zkušební komisař: Ing. Procházka Miloslav
Používané přístroje: Kvalifikace je zabezpečována v souladu se Std 101 APC.

Metoda ET (vířivé proudy), stupeň 2

Zkušební místo: Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 - Běchovice
Zkušební komisař: Ing. Procházka Miloslav
Používané přístroje: Kvalifikace je zabezpečována v souladu se Std 101 APC.

Metoda AT (akustická emise), stupeň 2

Zkušební místo: Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 – Běchovice, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
Zkušební komisař: Doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
Používané přístroje: Kvalifikace je zabezpečována v souladu se Std 101 APC.

Metoda AT (akustická emise), stupeň 3

Zkušební místo: Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 – Běchovice, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
Zkušební komisař: Doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
Používané přístroje: Kvalifikace je zabezpečována v souladu se Std 101 APC.

Metoda FT (magnetické rozptylové toky), stupeň 2

Zkušební místo: Vysoká škola Báňská, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava Poruba
Zkušební komisař: Ing. Lukáš Slivečka, Zdeněk Žerovnický
Používané přístroje: Kvalifikace je zabezpečována v souladu se Std 101 APC.

KCS 301 APC recertifikační zkoušky stupně 3

Metoda UT, MT, PT, MT, RT, ET - stupeň 3

Zkušební místo: Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 - Běchovice
Zkušební komisař: dle výběru APC
Zkouška probíhá formou testu se specifickými otázkami pro danou metodu NDT.
Kvalifikace je zabezpečována v souladu se Std 301 APC.

KCS 401 APC

Funkce KTK (korozní technik), KTG-C, KTG-M (korozní technolog - povlaky, materiály), KI (korozní inženýr)

Zkušební místo: Fakulta strojní ČVUT, Technická 4, 166 07 Praha 6
Zkušební komisař: Ing. Jan Kudláček, Doc. Ing. Kreibich Viktor, CSc
Zkoušky kromě recert. zkoušek jsou  organizovány zpravidla po zakončení školicího kurzu na ČVUT nebo individuálně dle domluvy.

Kvalifikace je zabezpečována v souladu se Std 401 APC.

Kontakt

Certifikační sdružení pro personál – APC, z.s.
Podnikatelská 545
190 11 Praha 9 - Běchovice
Česká Republika

detailní kontakt...

Přihlášení

Významní klienti

  • logo cez

Partneři

  •  
  • ATG blue
  • ATG blue