Tiskové prohlášení

Kvalifikace a certifikace dle ČSN EN 473 a ISO 9712

Aktualita: 22.3.2012

Uznávání školení ve střediscích ATG s.r.o. a PTS Solnař s.r.o. 

V souvislosti s vypovězením smluv a ukončením platnosti schválení dodavatelům ATG s.r.o. a PTS Josef Solnař, s.r.o.bylo rozhodnuto o prodloužení uznávání školení do 30.6.2012.
Tzn. že pokud absolvujete školení do 30.6.2012 v některém z kvalifikačních a certifikačních systémů APC u společnosti ATG s.r.o. a PTS Josef Solnař, s.r.o., bude Vám toto školení uznáno pro připuštění ke zkoušcev systému APC.
Po tomto datu bude muset již absolvent pro přechod do systému APC (tj. složení zkoušky a získání certifikace APC) absolvovat doplňkové (přechodové) školení. Rozsah tohoto školení bude zveřejněn nejpozději do 30.6.2012.
 

Aktualita: 20.1.2012

Uznávání školení ve školicích střediscích ATG s.r.o. a PTS Solnař s.r.o.

V poslední době se množí dotazy na uznávání školení ve školicích střediscích ATG s.r.o. a PTS Solnař s.r.o.Školicím střediskům ATG a PTS byla ze strany APC dána výpověď smluv uzavřených za účelem výkonu činnosti schváleného školicího střediska. Tříměsíční výpovědní lhůta počala běžet začátkem tohoto roku.  Znamená to, že platnost schvalovacích listů středisek končí k 31.3.2012.
Tím samozřejmě není jakkoliv dotčena možnost absolventů školení v těchto střediscích přihlásit se ke zkoušce ve schváleném zkušebním středisku APC a zažádat o certifikát u APC.
Certifikát u APC přináší pro uchazeče dokonce cenové zvýhodnění.
Uchazeči, kteří absolvují školení u nechválených středisek budou muset splnit ještě dodatečné podmínky, které budou definovány v nejbližší době, nejdéle k datu 31.3.12.

 

Aktualita: 1.12.2011

Rádi bychom Vás informovali o postupech certifikačního orgánu APC při uznávání certifikace pracovníků NDT podle požadavků norem ČSN EN 473 a ISO 9712.

Jediným uznaným pověřeným kvalifikačním orgánem APC pro zabezpečování kvalifikačních a recertifikačních zkoušek v tomto akreditovaném programu certifikace je pouze QC Plzeň. V případě, že je složena zkouška mimo akreditovaný systém APC (u jiného zkušebního střediska či pověřeného kvalifikačního orgánu), nelze uznat certifikaci a je třeba se obrátit na certifikační orgán, u kterého byl uchazeč kvalifikován. Důvodem je, že kvalifikační zkoušky musí být provedeny v systému certifikace u daného certifikačního orgánu.

Akreditace programů kvalifikace a certifikace zabezpečuje uznatelnost držitelům certifikace v rámci Evropy. APC je jediným uznaným certifikačním orgánem za ČR v rámci Evropské Federace NDT (EFNDT) v součinnosti s ČNDT. Mezinárodní uznatelnost certifikace je garantována skrze podepsané mezinárodní multilaterární dohody mezi jednotlivými signatářemi EU (http://www.european-accreditation.org/content/mla/scopes.htm)

Rádi bychom Vás také informovali o novinkách ve vztahu ke kvalifikačnímu a certifikačnímu systému dle Std-201 APC, který zahrnuje celou škálu prováděcích norem, mezi které mimo jiné patří prováděcí norma ČSN EN 970, která byla nahrazena prováděcí normou ČSN EN ISO 17637 (Nedestruktivní zkoušení svarů – Vizuální kontrola tavných svarů).

Norma, ČSN EN ISO 17637 nově doporučuje, aby kvalifikace a certifikace pracovníků provádějících Vizuální kontrolu svarových spojů odpovídala požadavkům normy ISO 9712 nebo srovnatelným normám ve vhodném kvalifikačním stupni a v relevantním průmyslovém sektoru, což akreditovany systém Std-201 APC i nadále splňuje.

Citace normy ČSN EN ISO 17637: „Vizuální kontrolu svarů a hodnocení výsledků pro konečnou přejímku musí provádět kvalifikovaný a způsobilý personál. Doporučuje se, aby personál byl kvalifikován podle ISO 9712 nebo podle srovnatelné normy ve vhodném kvalifikačním stupni v relevantním průmyslovém sektoru.“

Co se týká národního kvalifikačního a certifikačního systému Std-201 APC a specifické činnosti VTP, můžeme všechny naše spolupracující organizace ujistit, že VTP nekončí a je nadále akreditováno a to v souladu s akreditačními požadavky ČSN EN  ISO/IEC 17024.

V případě zájmu můžeme také držitelům certifikátů APC nabídnout zjednodušený přestup do akreditovaného sytému EN 473 / ISO 9712 - VT2dw. Přestup bude možné uskutečnitv rámci recertifikačních zkoušek a absolvování doplňkového školení, s ohledem na požadavky ISO 9712, a to za cenově zvýhodněných podmínek s ohledem na dlouholeté obchodní vztahy.

V případě jakýchkoliv dotazů, budeme rádi, pokud se na nás obrátíte. Kontaktní informace naleznete zde

Kontakt

Certifikační sdružení pro personál – APC, z.s.
Podnikatelská 545
190 11 Praha 9 - Běchovice
Česká Republika

detailní kontakt...

Přihlášení

Významní klienti

  • logo cez

Partneři

  •  
  • ATG blue
  • ATG blue